logo

Om företaget

ÖRESTAD PROJEKT AB

Örestad Projekt AB är ett helägt dotterbolag till Örestad Holding AB.

Bolaget har två årsanställda och skall förvalta fastigheter externt och internt samt utföra konsulttjänster externt och internt i koncernen.